Medlemsskab

Bliv medlem af LIFFEN

Der er mulighed for løbende optagelse gennem hele året, bare kontakt os i LIFFEN!  Som medlem af LIFFEN kan du benytte vores aktivitetstilbud alle ugens fem dage. Du har desuden mulighed for at deltage i en række andre arrangementer uden for LIFFENs normale åbningstid.

Åbningstider:

Mandag - torsdag kl. 12.30 - 17.00 og fredag kl. 12.30 - 16.30. Alle børn kan optages fra 4. til 7. klasse, og da vi har indgået driftsaftale med Aarhus Kommune, kan der opnås søskenderabat. Der er også mulighed for økonomisk eller socialpædagogisk friplads/tilskud.

Prisen

Prisen for at gå i LIFFEN er 1200 kr. pr. måned. Priserne er inkl. mad og ture. Juli måned er betalingsfri.

Ind- og udmelding

Ved indmelding udleveres en indmeldelsesblanket af personalet eller printes her på siden. Kontingentopkrævning kører via PBS. Derudover udleveres der også en forældretilladelsesblanket om, hvorvidt barnet må deltage i de forskellige aktiviteter, vi har i LIFFEN. Denne kan ligeledes printes her på siden. Se under fanebladet OM LIFFEN.

Opsigelse af medlemsskab

Opsigelse af medlemsskab kan udelukkende ske i LIFFEN, og ikke via Aarhus Kommune, hverken elektronisk eller på blanket. Ønskes opsigelse af medlemskab udleveres der en udmeldelsesblanket af personalet. Vi gør opmærksom på, at der er 2 måneders opsigelse, med mindre I skifter til en anden institution. Så er der en måneds opsigelse. Opsigelsen skal indgives inden påbegyndelsen af en ny måned. Er du interesseret i at høre nærmere om medlemskabet af LIFFEN, er du velkommen til at kontakte personalet i LIFFEN pr. mail kontakt@liffen.dk eller telefon 23 92 20 02 eller komme på besøg i Lystrup Idrætscenter.