Om Liffen

LIFFEN er et idræts- og aktivitetstilbud til børn i alderen 10-14 år (4.-7. kl.). LIFFEN har åbent mandag til torsdag
kl. 12.30 – 17.00 og fredag kl. 12.30-16.30. (vi har fleksible åbningstider som er tilpasset børnenes skoleskema).

Der er ca. 180 tilmeldte børn, som hver dag har mindst en times idræt eller anden fysisk aktivitet. Dagens aktivitet foregår kl. 14.30-16. Kig eventuelt under linket aktiviteter. Vi tager udgangspunkt i pædagogisk idræt, og derfor kan alle være med.

Når der ikke er aktiviteter i hallen, kan man hygge sig i klubbens lokaler med forskellige kreative aktiviteter, brætspil, og der kan spilles på computere og PlayStation. LIFFEN er en afdeling af Lystrup Idrætsforening og er beliggende i Lystrup Idrætscenter med haller, skov og græs arealer som nærmeste naboer – alt sammen noget vi bruger i dagligdagen.

Vi har ca. 2 klubaftener om måneden fra kl.17-20, hvor vi enten spiser aftensmad og hygger sammen, eller tager ind til Århus og bowler, ser en film i biografen eller lignende.

Hver måned har vi en aktivitetsplan, som byder på mere eller mindre kendte idrætter, lege og kreative aktiviteter. Hver uge arrangerer vi mindst en tur ud af huset.

Her er nogle af de ture og aktiviteter som LIFFEN tilbyder:
Fodbold, ridning, PlayStation, springhallen, alverdens rekorder, kinball, klubaftener, biografture, kreative aktiviteter, minigolf, levende stratego, håndbold, svømning, Fodboldfabrikken, overnatninger, stikbold, wellness, funballs, Lalandiatur, basketball, dans, Segway, bolcheværksted, Lasergame, Tivolitur, Djurs Sommerlandtur, volley, svømmehallen, jorden er giftig, etc.
Disse arrangementer betales via kontingentet, dog med få undtagelser, da der er en egenbetaling på Lalandiaturen og vores årlige sommerafslutning.

LIFFEN har 8 fastansatte med både pædagogisk og idrætsfaglig baggrund. Derudover har vi studerende fra pædagogseminariet, praktikanter og flere unge medarbejdere, som har en særlig kontakt til børnene i Liffen.

Der er indgået driftsaftale med Aarhus Kommune, og aftalen giver mulighed for søskenderabat, pædagogisk friplads m.m. Aftalen kan fås ved henvendelse til personalet i LIFFEN.

Liffens historie

I 2005 var der et ønske i Fællesrådet i Lystrup om, at der kom flere klubpladser til byen. På en inspirationstur til Østerbro besøgte de en idrætsfritidsklub, og det gav et stort skub til at lave noget lignende i Lystrup. Der blev lavet en lille styregruppe, som skulle organisere projektet, hvor bl.a. Martin Stampe var med. De sørgede for at der blev lavet et 3-årigt samarbejde med DGI.

LIFFEN var klar til opstart i august 2005, og den første flok bestod af 38 børn fra 4.-7. klasse. Dengang havde de fleste børn fri allerede ved 12-tiden, så LIFFEN havde kun åbent til kl. 16.00. I de første år boede LIFFEN i svømmeafdelingens lokaler ved Lystrup Skole, hvor vi havde adgang til skolens gymnastiksal.

Allerede i 2006 blev Henrik Friis ansat i LIFFEN, dog ikke som leder, som han senere er blevet.

I 2007 blev vi en del af Lystrup Idrætsforening – som en afdeling på lige fod med de øvrige afdelinger som f.eks. håndbold og squash.

I 2008 kunne LIFFEN ikke længere være i svømmeafdelingens lokaler, og samtidig udløb også aftalen med DGI. Så 2008/09 blev et år med store omvæltninger. LIFFEN flyttede i Lystruphallen, og måtte nu klare sig med ren forældrebetaling – uden støtte fra DGI eller kommunen. Der skulle en del kreativitet til for at få det hele til at hænge sammen og stadig have nogle spændende aktiviteter.

Året blev bl.a. brugt til at prøve at få Århus Kommune med ind som partner. TV2 Østjylland var forbi og lave en reportage om LIFFEN, og det lykkedes at vinde kommunen over, så fra 2009 fik LIFFEN tilskud, og forældre kunne nu få søskendetilskud og friplads mm. På det tidspunkt var medlemstallet steget til ca. 80 børn.

Fra 2010 begyndte LIFFEN at tage del i uddannelsen for nye pædagoger, og Signe Mosvad var den første pædagogstuderende, der startede i praktik. I 2010 blev Martin Stampe også ansat som pædagog.

I årene 2008-2012 tog LIFFEN hvert år afsted på en skitur med de børn, der havde lyst. 3-4 forældre blev inviteret med, så der var nok voksne til både de øvede og de helt grønne.

I 2013 var Signe Mosvad færdig på pædagogseminariet og blev fastansat, og i 2014 kom Claus Mariegaard til.

I årene fra 2010-2014 var der et stabilt medlemstal, og da skolereformen kom i 2014 var der en naturlig frygt for at der ikke ville være så stort behov for LIFFEN, når børnene skulle til at have senere fri. Men stik imod forventningerne viste det sig, at der stadig var mange, der havde lyst til lidt ekstra aktivitet, når skoledagen var ovre. Nu var klokken ofte 15, før de sidste var kommet, så den daglige faste aktivitet måtte rykkes, så det nu var kl. 15-16.

De næste par år fortsatte den gode udvikling, hvor LIFFEN fik rigtig mange nye medlemmer hvert år.

Fra 2013 begyndte LIFFEN at have en årlig tur til Lalandia, og det har vi stadig – til stor glæde for børnene.

I 2015 blev Henrik Friis leder af LIFFEN, hvilket han stadig er i dag.

Hvor LIFFEN i de første år kunne nøjes med at holde én julefrokost for alle børnene, og én Lalandia tur, blev der nu behov for hele 4 julefrokoster og 3-4 Lalandia ture pr. år. Turene ud af huset blev flere, og der blev virkelig mulighed for at prøve en masse forskellige sjove aktiviteter både ude og hjemme.

I de senere par år har vi haft fornøjelsen af rigtig mange nye 4. klasser hvert år, og hvor stemningen i LIFFEN de første år måske var lidt mere intim og hvor alle kendte alle, så er vi nu i en situation, hvor alle ikke kender hinanden mere, men hvor der er stor sandsynlighed for at man har rigtig mange af sine klassekammerater med sig i LIFFEN.

Konceptet med en idrætsfritidsklub har været en super god ide fra starten. Der er rigtig mange fordele ved at have til huse i Lystrup Hallen. Børnene kan stifte bekendtskab med mange forskellige idrætsformer, og de børn, der går til sport i hallen har haft en fin overgang fra skolen til sport. Vi føler os privilegerede med al den dejlige plads, og sætter pris på samarbejdet med afdelingerne i Lystrup Idrætsforening.

Vi håber på rigtig mange flere år med sjov og idræt i LIFFEN.