Bestyrelsen

Formand

Henrik Mortensen

Næstformand

Gitte Riis Axelsen

Kasserer

DGI

Bestyrelsesmedlemmer

Martin Sandberg, Jeppe Thastum, Betina Buch Skjødt

Suppleanter

Catrine Kirkemann

Revisor

Jan Bodholt