Bestyrelsen

Formand

Martin Sandberg

Næstformand

Betina Buch Skjødt

Kasserer

DGI

Bestyrelsesmedlemmer

Anders Rosenkilde Jacobsen og Thomas Lading Andersen.

Suppleanter

Jeppe Thastum

Revisor

Jan Bodholt